Ласкаво просимо на сайт Комунального закладу "Харківська спеціальна школа № 12" Харківської обласної ради!

Педагогічна рада

9 січня у закладі освіти проведено чергове засідання педагогічної ради.

 

Тема. Формування ключових компетентностей здобувачів освіти в умовах нової української школи

Мета: підвищення професійної компетентності вчителя для впровадження основних положень Концепції Нової української школи; визначення перспективи роботи педагогічного колективу з формування в учнів ключових компетентностей

Форма проведення: тренінг

Обладнання: презентаційні матеріали , демонстраційні матеріали, відео матеріали, флепчарти.

Очікуваний результат: підвищення рівня інформованості вчителів щодо проблеми обговорення; мотивація педколективу до позицій високого рівня професійної майстерності; розвиток та зростання професійної  компетентності кожного вчителя для реалізації основних положень Концепції Нової української школи.

 

Хід педради

 

Ключові компетентності й наскрізні вміння

створюють «канву»,  яка є основою для

успішної самореалізації учня – як

особистості, громадянина і фахівця.

                                                        Концепція Нової української школи

 

Сучасний світ складний. Дитині недостатньо дати лише знання. Ще важливо навчити користуватися ними. Знання та вміння, взаємопов’язані з ціннісними орієнтирами учня, формують його життєві компетентності, потрібні для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці.

                                                                             Концепція Нової української школи

 

Компетентність – динамічна комбінація знань, способів мислення, поглядів, цінностей, навичок, умінь, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність.

Концепція Нової української школи

 

Ключові компетентності – ті, яких кожен потребує для особистої реалізації, розвитку, активної громадянської позиції, соціальної інклюзії та працевлаштування і які здатні забезпечити особисту реалізацію та життєвий успіх протягом усього життя.

Концепція Нової української школи

 

Спостереження, навчання та практика є основними складовими компетентностей. Доказом справжньої компетентності є кінцевий результат.

                                                            Л. Рон Хаббард «Дорога до щастя»

 

Шановні колеги, дозвольте розпочати педагогічну раду з теми

«Формування ключових компетентностей здобувачів освіти в умовах нової української школи».

Етапи проведення педради

I етап – інформаційний.

  • Виступ заступника директора: пояснення мети та змісту, постановка завдань для творчих груп, визначення регламенту.

II етап – розподіл питань для роботи творчих груп.

  1. Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами. Спілкування іноземними мовами.
  2. Основні компетентності у природничих науках і технологіях. Екологічна грамотність і здорове життя.
  3. Соціальна та громадянська компетентності. Загальнокультурна компетентність.
  4. Математична компетентність. Ініціативність і підприємливість.
  5. Уміння вчитися впродовж життя.
  6. Інформаційно-цифрова компетентність.

 

III етап – пошук рішення всередині кожної групи, створення «Кола ідей».

IV етап – презентації творчих груп.

V етап – аналіз та узагальнення.

VI етап – підсумковий, ухвалення колективного рішення.

 

Comments are closed.