Ласкаво просимо на сайт Комунального закладу "Харківська спеціальна школа № 12" Харківської обласної ради!

Виховна робота

 Виховна діяльність

Виховна діяльність на 2021-2022 навчальний рік

Головними завданнями виховної діяльності є:

 • розвиток природних здібностей і обдарувань, творчого та критичного мислення учнів (вихованців), здійснення їх соціалізації;
 • сприяння засвоєнню учнями (вихованцями) норм етики та загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя;
 • сприяння всебічному розвитку учнів (вихованців), залучення до різних форм творчої та суспільно-корисної діяльності, зокрема пізнавальної, оздоровчої, трудової, художньо-естетичної, забезпечення 100 % зайнятості у шкільних та позашкільних гуртках естетичного, спортивного та іншого спрямування;
 • сприяння набуттю ключових компетентностей учнями (вихованцями), запровадження педагогіки партнерства, надання консультацій батькам або іншим законним представникам учня (вихованця) з метою забезпечення їх активної участі в освітньому процесі;
 • виховання громадянина-патріота України,
 • виховання у учнів (вихованців) шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • удосконалення превентивних заходів спрямованих на формування здорового способу життя, виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів (вихованців);
 • виховання у учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина.;
 • створення безпечного інформційного простору для дітей;
 • організація роботи щодо дотримання правопорядку неповнолітніми та вжиття профілактичних заходів з метою попередження правопорушень, асоціальної поведінки, насильства;

Виховна діяльність базується на принципах:

 • доступності;
 • гуманізму;
 • демократизму;
 • незалежності від політичних і релігійних об’єднань;
 • взаємозв’язку розумового, морального, фізичного та естетичного виховання;
 • рівності прав кожної дитини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку.

3.1.2. Заходи з соціального захисту здобувачів освіти

№ з/п Назва заходу Термін

проведення

Відповідальні Відм

ітка

про викона

ння

 

1.

Опрацювання нормативних документів з питань охорони дитинства, захисту інтересів неповнолітніх здобувачів освіти Протягом навчального року Соціальний педагог, заступники директора з НВР, ВР
 

2.

Проведення громадського огляду умов утримання, навчання, виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Вересень,

січень

 

Соціальний педагог,

вихователі

 

3.

Виявлення дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей групи «ризику» та проведення індивідуальної роботи з ними Протягом

навчального року

Соціальний педагог, вихователі
4. Вивчення та аналіз психологічного клімату, житлово-побутових умов сімей учнів (вихованців), які опинилися у складних життєвих обставинах, соціально небезпечному середовищі Протягом

навчального року

Соціальний педагог,

практичний психолог, вихователі

5. Оновлення бази даних здобувачів освіти, які потребують особливої уваги:

-діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

-діти з інвалідністю;

-діти з багатодітних та неповних сімей;

-діти з малозабезпечених сімей;

– діти, які опинились у складних життєвих обставинах;

-діти, які є внутрішньо переміщеними особами;

-діти військовослужбовців, які є учасниками чи загинули під час виконання службових обов’язків у ООС на Сході України

Щомісячно Соціальний педагог
6. Організація вільного часу учнів (вихованців), які потребують особливої уваги Протягом навчального року Соціальний педагог, вихователі,

керівники гуртків

 
7. Залучення обдарованих учнів (вихованців), які потребують особливої уваги до участі в освітніх проектах Постійно Соціальний педагог,

вихователі

 

8. Консультативні бесіди з батьками та особами, які їх замінюють щодо правового захисту дітей Протягом

навчального року

Соціальний педагог
9

 

Організація участі учнів (вихованців), які потребують особливої уваги у новорічних, Різдвяних, Великодніх святах Грудень,

квітень ,

 

Соціальний педагог, вихователі, заступник директора з ВР
10. Надання статистичної звітності щодо соціального захисту учнів (вихованців) Згідно з термінами

за визначени-

ми формами

Соціальний педагог,

заступник директора з ВР

 

11.

Організація й здійснення оздоровлення та відпочинку учнів (вихованців), які потребують особливої уваги Протягом навчального року Вихователі, медичні працівники,

заступник директора з ВР

3.1.3. Заходи з охорони життя і здоровя, безпеки життєдіяльності

здобувачів освіти

№ з/п Назва заходу Термін

проведення

Відповідальні Відм

ітка

про вико

нання

 

1.

Здійснення спільної роботи з позашкільними установами, організаціями щодо збереження життя та здоров’я дітей, попередження дитячого травматизму Постійно Заступник директора з ВР
2. Проведення тижнів безпеки життєдіяльності перед канікулами Жовтень,

грудень,

березень,

травень

Голови МО,вихователі

 

3. Проведення здобувачам освіти інструктажів з безпеки життєдіяльності за чинними інструкціями Протягом навчального року Вихователі
4. Проведення бесід з безпеки життєдіяльності, охорони життя та здоров’я з учнями (вихованцями) Згідно циклограми, планів Класні керівники
5. Проведення тематичних виховних заходів з метою безпеки й благополуччя, збереження життя й здоров’я здобувачів освіти, попередження надзвичайних Згідно календарно-тематичного плану виховної роботи Вихователі
 

6.

Організація та проведення медичного огляду здобувачів освіти Березень

 

Лікарі, сестри медичні

3.1.4.Заходи з профілактики правопорушень, булінгу, бездоглядності, вживання алкоголю, наркотиків, тютюнопаління серед здобувачів освіти

№ з/п Назва заходу Термін

проведення

Відповідальний Відм

ітка

про викон

ання

 

1.

Затвердження плану спільних заходів із Службою у справах дітей по Немишлянському району Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.,

Комітетом у справах сім’ї, молоді та спорту по Немишлянському району Департаменту у справах сім’ї молоді та спорту Харківської міської ради, сектором ювенальної превенції Немишлянського ВП ГУНП України в Харківській області, лікарем-наркологом

Вересень Соціальний педагог
 

2.

Здійснення контролю за відвідуванням учнями (вихованцями) закладу освіти Протягом навчального року, щоденно Соціальний педагог, заступники директора з НВР, ВР
 

3.

Засідання служби порозуміння закладу освіти Щомісячно

(ІV тиждень)

Заступник директора з ВР, вихователі
 

4.

Обстеження житлово-побутових умов учнів (вихованців), що опинились у складних життєвих обставинах Вересень,

січень

 

Соціальний педагог,

вихователі

 

5.

Залучення учнів (вихованців), які потребують особливої уваги в гуртки, спортивні секції Постійно Керівники гуртків, соціальний педагог, вихователі
 

6.

 

 

 

 

Проведення заходів інформаційного, освітнього та виховного характеру з метою профілактики наркозалежності та запобігання вживання наркотиків. Щомісячно

 

 

 

 

 

Класні керівники, вихователі

 

 

 

7 Правовий лекторій Щомісяно Соціальний педагог. Вихователі  
 

8.

Проведення виховних заходів щодо здорового способу життя, запобігання поширенню наркоманії, токсикоманії, інфекційних захворювань із залученням профільних спеціалістів Щомісячно

(І тиждень)

Вихователі.

Сестра медична

 
 

9.

Індивідуальна робота з батьками та особами, що

їх замінюють щодо виконання батьківських обов’язків згідно законодавства

Постійно Соціальний педагог, заступники директора з НВР, ВР
10 Дослідження учнівського середовища на предмет проявів булінгу, проведення психологічного тестування з метою виявлення учнів здатних до асоціальної поведінки

 

Жовтень,

лютий

Практичний психолог
 

11.

Проведення психологічних заходів з учнями (вихованцями), які потребують особливої уваги Постійно Практичний психолог

3.1.5.Заходи організації оздоровлення та відпочинку здобувачів освіти

№ з/п Назва заходу Термін

проведення

Відповідальні Відм

ітка

про вико

нання

Розробити попередній план організації оздоровлення та відпочинку учнів (вихованців), які потребують особливої уваги улітку 2020 року Грудень Вихователі,

соціальний педагог

Виконано

База даних

папка

02-13

 

1.

Здійснити планування організації оздоровлення та відпочинку здобувачів освіти  улітку 2020 року Лютий

 

Соціальний педагог,

вихователі

Виконано

База даних

папка

02-13

2. Налагодити результативну співпрацю щодо оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування із районними комітетами у справах сім’ї, молоді та спорту Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації. Квітень

 

Соціальний педагог,

заступник директора з ВР

 

3.

Здійснення спільної роботи із Харківською обласною станцією юних туристів з метою  проведення навчально-тематичних автобусних екскурсій по м. Харкову, Харківській області. Постійно Заступник директора з ВР 04-17
 

4.

Уточнення бази даних учнів (вихованців), які потребують особливої уваги з метою повного охоплення оздоровленням та відпочинком улітку 2020 року Травень

2019

Соціальний педагог
 

5.

Залучення батьківської громади до організації оздоровлення та відпочинку дітей. Постійно Заступник директора з ВР 04-18

                                3.1.6. Заходи працевлаштування випускників

№ з/п Заходи Термін Відповідальні Відм

ітка

про  вико

нання

1.

1

Оновлення  бази даних працевлаштування випускників До 10.09.2020 Коломієць Т.Т.
2.  2 Складання планів спільної роботи з Харківським міським центром зайнятості, професійно-технічними навчальними закладами  щодо профорієнтаційної роботи з учнями Вересень-жовтень Полякова О.В., Світлична Л.І.
3.  3 Складання графіка проведення екскурсій до професійних (професійно-технічних) закладів освіти Вересень- Жовтень Полякова О.В.

Андрієвська О.В.

Савуляк С.А.

4

4

Складання графіка проведення екскурсій до вищих закладів освіти м. Харкова Вересень- жовтень Світлична Л.І.

Мерко Т.В.

 

Робота з педагогічними працівниками щодо профорієнтації та працевлаштування випускників

1 Консультації практичного психолога для класних керівників, вихователів за темами:

«Вивчення схильностей та інтересів учнів (вихованців)», «Вивчення професійних намірів і планів учнів (вихованців)»

Протягом 2019/2020 навчального року

 

Психолог
 

Робота з батьками щодо профорієнтації та працевлаштування випускників

 

1  Участь у батьківських зборах:

1. «Роль родини в правильному професійному самовизначенні дитини».

2. «Підготовка дітей до вибору майбутньої професії»

 

Грудень 2019

 

 

Травень 2020

Класні керівники, вихователі

10-А, 10-Б, 12 класів

 

Робота з учнями (вихованцями) щодо профорієнтації  та  працевлаштування

 

1 Екскурсії до професійних (професійно-технічних), вищих закладів освіти, міського центру зайнятості Протягом 2019/2020 навчального року Класні керівники, вихователі

10-А, 10-Б, 12 класів

2 Відвідування днів «відкритих дверей» закладів освіти м. Харкова Протягом 2019/2020 навчального року Класні керівники, вихователі

10-А, 10-Б, 12 класів

3 Тестування й анкетування з метою виявлення природних нахилів, професійних інтересів учнів (вихованців) Протягом 2019/2020 навчального року Вітченко В.В.
4 Індивідуальні та групові консультації для учнів 10-12-х класів щодо вибору майбутньої професії Протягом 2019/2020 навчального року Вітченко В.В
5 Зустрічі із успішними випускниками закладу освіти, представниками різних професій Протягом 2019/2020 навчального року Класні керівники, вихователі

10-А, 10-Б, 12 класів

 3.1.7.Загальношкільні виховні заходи

№ з/п Дата проведення

 

Виховний захід Відповідальний.

 

Відмі

тка

про вик

онання

1 02.09.2019 День Знань. Святкова лінійка «Здрастуй, дзвонику!» Заступник директора з виховної роботи
2 02.10.2019 До Міжнародного дня

ненасилля. Єдина виховна година «Насиллю НІ!»

Рябченко Ю.В.

Аннікова А.М.

 

3 04.10.2019 До Всесвітнього дня учителя. Свято для вчителів і ветеранів педагогічної праці «Вклоніться, люди, вчителю своєму».

Виставка квіткових композицій

Данильчук А.Ю.

 

 

 

Гекова В.О.

4 11.10.2019

 

 

 

 

 

15.10.2019

Свято Покрови Пресвятої Богородиці.

 

«Тої козацької слави повік не забудемо» (5-6 кл)

 

Краєзнавчий квест «Дзвін шабель, пісні, походи, воля соколина! Тихі зорі, ясні води – моя Україна» (7-9 кл)

Творча група МО вихователів старших класів

Координатори

Бардакова Н.Б.

 

Коновалова Т.І.

5 08.11.2019 День української писемності та мови. Зустріч із поетом рідного краю (7-9 кл) Щербакова А.Г.
6 14.11.2019 Міжнародний день відмови від куріння. Проект «Найбільша перемога-перемога над собою. Ні! поганим звичкам» Творча група МО вихователів старших класів

Координатор

Павленко Л.О.

7 21.11.2019 До Дня гідності і свободи «Україна гідна свободи!»

(виховний захід для 8-12 кл)

Творча група МО вихователів старших класів

Координатор

Полякова О.В.

8 23.11.2019 День пам’яті жертв голодомору «Пам’ять не вмирає», (виховний захід для 5-7 кл) Творча група МО вихователів старших класів

Координатор

Рябченко Ю.В.

9 03.12.2019 До Міжнародного дня людей з обмеженими можливостями. «Я маю талант» Творча група керівників гуртків.

Координатор Коновалова С.Є.

 
10 12.12.2019 Вечорниці на Андрія. Калита. (свято 8-9 кл.) Творча група МО вихователів старших класів

Координатор Коломієць Т.Т.

 
11 19.12.2019 Дитяче свято з нагоди Дня Святого Миколая Творча група МО вихователів початкових класів.

Координатор

Лялюк Н.О.

12 23.12.2019 -26.12.2019 До витоків народних.

Дитячий Різдвяний вертеп «Коляда іде»

Творча група МО вихователів початкових класів.

Координатор

Пономаренко Н.О.

13 22.01.2020 День Соборності.

Квест «Знай українське!» (8-12 класи)

 

 

 

Святкова година «Рідний край мій – Україна»

Творча група МО вихователів старших класів

Координатор Полякова О.В.

 

Координатор Бардакова Н.Б.

14 29.01.2020 День пам’яті героїв Крут. Вечір пам’яті «Крути – символ національного героїзму» Творча група МО вихователів старших класів

Координатор Світлична Л.І.

15 21. 02.2020 До Міжнародного дня рідної мови. Круглий стіл «Лиш народи, явлені у Слові достойно можуть жити на Землі» Творча група МО вихователів старших класів

Координатор

Павленко Л.О.

16 20.02.2020 День героїв небесної сотні. Вечір пам’яті «Героям слава! Слава навіки!!!» Творча група МО вихователів старших класів

Координатор Полякова О.В.

17 06.03.2020 До Міжнародного жіночого дня.

Святковий концерт

Творча група керівників гуртків

Координатор

Коновалова С.Є.

18 10.03.2020 Шевченківське свято «Незабутнє слово Кобзаря!», (5-8 кл) Творча група МО вихователів старших класів

Координатор

Щербакова А.Г.

19 12.04.2020 День космонавтики. Увічнення пам’яті першого космонавта України, героя України Леоніда Каденюка. Презентація, перегляд документального відеофільму Творча група МО вихователів початкових класів

Координатор

Прасоленко Н.В.

20 16.04.2020. Святий Великдень (5-7 кл) Творча група МО вихователів старших класів

Координатор

Переверзєва О.О.

21 17.04.2020 Святі візерунки (майстер-клас) Творча група МО вихователів початкових класів

Координатор

П’ятикоп Л.Є.

22 23.04.2020 Усний журнал «Біль, якому немає меж, – ЧАЕС» (8-12 кл) Творча група МО вихователів старших класів

Координатор

Павленко Л.О.

23 08.05.2020 Акція «Вклонися, мій травню, високим могилам..!», приурочена Дню  пам’яті та примирення  в Україні, присвячений пам’яті жертв Другої світової війни Керівники МО вихователів початкових та старших класів

Координатор

Лещенко В.В.

24 13.05.2020 Єдина виховна година «Посвята матері» до Дня матері. Родинне свято матері Керівники МО вихователів початкових та старших класів

Координатор

Пономаренко Н.О.

25 14.05.2020 Родинне свято «Тепло сімейного вогнища» (8-12 кл) Творча група МО вихователів старших класів

Координатор Світлична Л.І.

26 ІІІ тиждень травня До Дня Європи в Україні. Відвідування музею жіночої та гендерної історії  «Європа починається з тебе” Творча група МО вихователів старших класів

Координатор Полякова О.В.

27 18.05.2020 Інформаційна година, приурочена Дню пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу Творча група МО вихователів старших класів

Координатор Коновалова Т.І.

28 27.05.2020 Випускний вечір (4 кл) Коновалова С.Є.

Прасоленко Н.В.

29 29.05.2020 Свято останнього дзвоника. Випускний вечір  (10 кл.) Полякова О.В.
30 Червень,

2020

Випускний вечір (12 кл.) Світлична Л.І.
Екскурсії
1 25.10.2019 Екскурсія до центру-музею А.С. Макаренка ЗДВР, соціальний педагог
2 22.05.2020 Екскурсія до історико-культурного комплексу «Запорізька січ» ЗДВР, соціальний педагог
Тематичні тижні
1 21.10.2019-24.10.2019 Тиждень безпеки життєдіяльності перед осінніми канікулами Голови МО вихователів

початкових та старших класів

2 11.11.2019-17.11.2019

Ще травень

Тиждень безпеки дорожнього руху в Україні Голови МО вихователів
3 16.12.2019-20.12.2019 Тиждень безпеки життєдіяльності перед зимовими канікулами Голови МО вихователів

початкових та старших класів

4 16.03.2020-

19.03.2010

Тиждень безпеки життєдіяльності перед весняними канікулами Голови МО вихователів

початкових та старших класів

5 06.04.2020-09.04.2020 До Всесвітнього дня здоров’я. Всеукраїнський тиждень громадського здоров’я Керівники МО вихователів початкових та старших класів
6 18.05.2020-

21.05.2020

Тиждень безпеки життєдіяльності перед літніми канікулами Голови МО вихователів

початкових та старших класів

Освітні проекти
1 Протягом навчального року

(за окремим планом)

Освітній проект «Родинні зустрічі. Звичаї, обряди, традиції» (за Українським народним календарем) Голови МО вихователів початкових та старших класів
2 Протягом навчального року

(за окремим планом)

Клуб старшокласників «Удача» Світлична Л.І.
3 Дитячо-юнацька військово-патріотичнагра «Сокіл» («Джура»)

Аналіз виховного процесу

Заходи з соціального захисту здобувачів освіти